Koběluš - ovocné stromy

TERÉNNÍ BOTY S SEBOU

Při osobním nákupu stromků v naší prodejně, prosím, dbejte opatrnosti - kluzký terén, výsky t vody a bláta možný. Proto doporučujeme terénní obuv s sebou, ikdyž máme cestičky vysypané štěpkou. Kořeny Vašich stromků budou zabaleny do igelit. pytlů, které si přinesete, popř. zakoupíte.