Koběluš - ovocné stromy Facebook

Sloupovité jabloně

Vážení zákazníci, na následujících stránkách bychom Vás rádi informovali o sloupovitých jabloních, o systému pěstování těchto stromků, o podnožích a odrůdách vhodných pro toto pěstování a o některých omylech, s kterými jsme se setkali při pěstování.


Sloupovité jabloně = baleríny = kolumnární tvary

 • Sloupovité jabloně můžeme nalézt pod všemi výše uvedenými názvy. Myšlenka spočívá ve vyšlechtění odrůd, které rostou vzpřímeně z terminálního pupene a co nejméně vytvářejí postranní dlouhé větve.

Historie pěstování

 • Historie pěstování kolumnárních tvarů se začala vyvíjet s odrůdou Mc Intosh Wijcick malezenou v Britské Kolumbii v roce 1960. Byla to první mutace odrůdy Mc Intosh s kolumnárním růstem. Od té doby bylo vyšlechtěno více odrůd se sloupovitým růstem. V Anglii jsou velmi rozšířené odrůdy Polka, Bolero a Waltz.
 • Mezi významné šlechtitelské stanice nových odrůd sloupovitých jabloní patří v České republice VŠÚO Holovousy, Ústav experimentální botaniky AVČR Střížovice a v Německu pak stanice v Geisenheimu, kde do svého odchodu do důchodu působil Prof.  Helmut Jacob.
 • Z českých odrůd v poslední době vešly ve známost odrůdy Kordona z VŠÚO Holovousy a odrůdy Sonet a Rondo z ÚEB Střížovice.
 • Z Německých odrůd to byly nejdříve odrůdy Pomfital, Pomforyou, Pomgold, Pompink, Pomredrobust a v poslední době odrůdy Goldcats, Greencats, Redcats, Starcats a Suncats.tvářejí postranní dlouhé větve.

Hustota výsadby

 • Obecně lze doporučit výsadbu na vzdálenost 50-60 cm jednotlivých stromků od sebe. Sloupovité odrůdy totiž netvoří postranní větve a stromek se nevětví. Tudíž není potřeba stromkům nechávat příliš prostoru. tvářejí postranní dlouhé větve.

Růst stromků

 • Stromky sloupovitých odrůd jabloní rostou z terminálního pupene, a bočně se vytváří tzv. plodonosný obrost. Takovýto stromek je schopny dorůst do výšky 3-3,5m. Šířka sloupovitých jabloní bývá cca 0,5m a to i dospělosti.

Výnos

 • Šlechtitel Prof. Jacob uvádí, že pokud je stromek dobře narostlý, dokáže přinést na 1m své výšky až 5kg ovoce. To by znamenalo, že při 3m výšky stromku je možné sklidit až 15 kg ovoce ze stromu.

Podnože

 • Pro sloupovité jabloně záměrně volíme bujně rostoucí podnože. Filozofie pěstování je pěstování bez opory. Pro výšku 3m stromku musí být proto bujná podnož.
 • U nás jsme první stromky štěpovali na podnoži A 2 a ve druhém roce po výsadbě již byly na stromcích plody. Nyní štěpujeme na podnože M 7, MM 111, P 60 a P 14.
 • V žádném případě není vhodná podnož M 9, která potřebuje oporu po celou dobu životnosti ovocného stromku.