Koběluš - ovocné stromy Facebook

Podnože ovocných dřevin


Nejdůležitější část ovocného stromku je podnož!!!

  • Podnož patří mezi nejdůležitější část stromku a je tvořena kořeny částí kmene. Během celého života ovocného stromku ji nelze vyměnit. Odrůdu, pokud nám přestane vyhovovat, můžeme přeroubovat. Kořeny již však nikdy nevyměníme.
  • Proto si při výběru ovocného stromku vždy řádně prohlédněte jmenovku a v případě, že podnož uvedená není, je lepší stromek nekoupit.
  • Například pro tvar štíhlé vřeteno u jabloní používáme podnože M 9, popřípadě M 26 v horších půdních podmínkách. S jakoukoli jinou podnoží budeme mít při pěstování štíhlých vřeten problémy, strom začne bujně růst a tím se spustí řetězová reakce. Začneme strom více řezat, to vyvolá intenzivní růst tzv. vlků a stromek začne zahušťovat korunu a namísto sklizně kvalitních plodů budeme jen řezat a řezat větve.
  • Podnož určuje velikost stromku. Proto informace o podnoži je velmi důležitá. Mohlo by se totiž stát, že neznalostí podnože si nasadíte do minizahrádky stromek, který naroste do velkých rozměrů nebo do veliké zahrady nasadíte  ministromeček.
  • Podnož do různých půdních podmínek. Dle půdních podmínek nejdříve vybrereme podnož a následně až odrůdu. Obecně platí: čím horší půdní podmínky, tím silněji rostoucí podnož potřebujeme.