Koběluš - ovocné stromy Facebook

Podnože pro hrušně

Hrušně bývají obvykle vysazovány v teplejších oblastech s velmi kvalitními půdními podmínkami. V české republice se již běžně pěstují také hrušně na podnoži kdouloň, která slabě roste. Jedinou jení nevýhodou je vyšší citlivost k vyššíhu obsahu vápníku v půdě.


Podnože pro hrušně dělíme na:

Slabě rostoucí

  • Podnož Kdouloň MA - pochází z Anglie. Slabě rostoucí podnož. Dosti odolná chorobám. Vyžaduje středně kvalitní až kvalitnější půdy. Odrůdy na ní brzy vstupují do plodnosti, dobře a bohatě plodí. Vyžaduje oporu.
  • Podnož Kdouloň S 1 - pochází z Polska. Slabě rostoucí podnož, přibližně jako MA. Není náchylná na nádorovitost kořenů, středně náchylná na skvrnitost listů. Je nejvíce mrazuodolná ze všech typů kdouloní. Tvoří silnější kořenový systém. Není citlivá na sucho. Odrůdy na ní brzy vstupují do plodnosti, dobře a bohatě plodí. Vyžaduje oporu.

Bujně rostoucí

  • Podnož Hrušňový semenáč - Velmi bujně rostoucí podnož. Není náchylná k chorobám. Mrazuodolná. Snáší i horší půdní podmínky. Stromy rostou bujně, vstupují později do plodnosti. Dlouhověké. Nevyžaduje oporu.