Koběluš - ovocné stromy Facebook

Podnože pro jabloně

Jabloně jsou v České republice nejrozšířenějším ovocným druhem. Zároveň je u jabloní také nejširší škála podnoží, od zakrsle rostoucích po velmi bujně rostoucí. V naší ovocné školce používáme jak vegetativně tak i generativně množené podnože pro jabloně.


Podnože pro jabloně můžeme rozdělit do několika skupin podle vzrůstnosti.

Zakrsle rostoucí

  • Do této skupiny můžeme zařadit podnož M 27 původem z East Malling (Anglie) a J-TE-G původem ze Šlechtitelské stanice Těchobuzice. Obě tyto podnože jsou zakrsle rostoucí, tudíž je na ně vhodné štěpovat bujně a velmi bujně rostoucí odrůdy. Takovéto kombinace jsou pak vhodné pro výsadby štíhlých vřeten. Pokud na tyto podnože naštěpujeme odrůdy slabě rostoucí, stromek velmi brzy zpomalí růst a zakrní. Tyto kombinace jsou naopak hodné jen pro výsadby ovocných stromků do nádob.

Slabě rostoucí

  • Tato skupina je nejširší mezi vegetativně množenými podnožemi. Řadíme zde nejrozšířenější podnož M 9 původem opět z Anglie.
  • Podnož M 9 - pochází z Anglie (náhodný semenáč). Je Středně náchylná na padlí a strupovitost. Náchylná na spálu a vlnatku krvavou. Je citlivá na sucho, vyžaduje kvalitní půdy. Odrůdy na ní brzy vstupují do plodnosti. Vyžaduje oporu.
  • Podnož J-OH-A - pochází z České republiky. (M 9 x Croncelské) Je středně náchylná na padlí a strupovitost. Náchylná na spálu a vlnatku krvavou. Vyžaduje kvalitní půdy. Odrůdy na ní brzy vstupují do plodnosti. Vhodná pro velmi bujně rostoucí odrůdy typu Rubín. Vyžaduje oporu.
  • Podnož P 60 - pochází z Polska (A 2 x B 9). Růst podnože se řadí mezi podnožemi slabě vzrůstnými (mezi M 9 a M 26). Vysoká odolnost k mrazu, podobně jako M 26. Náchylnost na strupovitost, padlí i spálu je nízká. Snáší půdy písčité. Nemá ráda půdy těžké a mokré. Dobře srůstá se všemi odrůdami. Dobře vybarvuje plody. Brzy začíná a brzy končí vegetaci. Odrůdy na P 60 vyžadují oporu.
  • Podnož M 26 - pochází z Anglie. Je odolná vlnatce krvavé a mrazu. Snáší oproti podnoži M 9 i horší půdní podmínky. Ovoce na ní dozrává o několik dnů později něž na jiných podnožích. Ovoce lépe vybarvuje. Oporu vyžaduje jen v prvních letech.

Středně rostoucí

  • Podnož P 14 - pochází z Polska. Růst o něco bujnější než M 26. Středně mrazuodolná. Náchylnost na strupovitost nízká, na padlí střední, na spálu střední. Nemá ráda přemokřené půdy. Stromky na ní rostou nejdříve bujněji než na M 26. Později rostou na úrovni M 26. Nevyžaduje nutně oporu.
  • Podnož MM 106 - pochází z Anglie (Northen Spy x M 1). Je středně odolná k mrazu. Je vhodnější do písčitých půd. Méně vhodná do půd vlhčích. Vhodná pro slabě rostoucí odrůdy. Dobře kotví v půdě, brzy nastupuje do plodnosti. Nevyžaduje oporu.
  • Podnož M 7 - pochází z Anglie. Je středně odolná na mráz. Je nenáročná na půdní podmínky. Je vhodná jak do písčitých půd tak do půd vlhčích. Nevyžaduje oporu.

Bujně rostoucí

  • Podnož A 2 - pochází ze Švédska. Je nenáročná na půdní podmínky. Dobře kotví v půdě. Brzy ukončuje vegetaci. Nevyžaduje oporu. Podnož Jabloňový semenáč - je generativně (semenem) množená podnož. Je odolná k mrazu. Je nenáročná na půdní podmínky. Velmi dobře kotví v půdě. Stromky na ní rostou velmi bujně, dožívají se vysokého stáří, později nastupují do plodnosti. Nevyžaduje oporu.