Koběluš - ovocné stromy Facebook

Podnože pro štíhlá vřetena

Zde bychom si podrobně rozebrali podnože pro pěstitelský tvar štíhlé vřeteno. Jelikož podnož je ta nejdůležitější část ovocného stromu, která tvoří kořeny a část kmene. Během života ovocného stromu podnož nedokážeme vyměnit či změnit, narozdíl od naštěpované odrůdy, kterou můžeme přeštěpovat.


Základem úspěšného pěstování štíhlých vřeten je podnož. Dnes již můžeme v tomto tvaru pěstovat i jiné ovocné druhy než-li jen jabloně.

Podnože pro Jabloně

 • Pro jabloně je stále nejvíce používaná slabě rostoucí podnož M 9. Má své výhody i nevýhody. Je slabě vzrůstná a stromy na ní vstupují brzy do plodnosti. Potřebuje ale během celého života oporu (kůl), jelikož slabě kotví v půdě. Bývá také nejčastěji atakována hraboši. Pro svůj slabý vzrůst je velmi vhodná pro tvary štéhlého vřetene.
 • Z dalších podnoží, které mají podobný vzrůst jako již zmiňovaná M 9 je možné použít J-TE-E, která je přibližně stejně vzrůstná. O něco málo slaběji rostoucí než je M 9 jsou z pěstovaných podnoží podnože J-OH-A a J-TE-G. Naopak podnož J-TE-H je o něco málo bujnější oproti podnoži M 9, ale stále je vhodná pro štíhlé vřetena.
 • Podnož M 26 je v současné době opět hojně používaná v ovocných školkách. Tato podnož spojuje vlastnosti slabého vzrůstu, který je vhodný pro štíhlá vřetena. Dále pak lepšího kotvení v půdě (doporučuje se ale kůl) a především plody na této podnoži lépe vybarvují. Tím, že je o něco málo bujnější oproti M 9 snáší i relativně horší půdní podmínky se s touto podnoží nemusíme se bát pěstování vřeten v trvalém zatravnění.
 • Spon (vzdálenost) pro výsadbu stromků v řadě: 1,2m minimálně, doporučujeme 1,5m až 3m. Stromy dorůstají do výšky 2,5 - 3m.

 

Podnože pro hrušně

 • Pryč jsou již doby, kdy pro sklizeň plodů hrušní bylo potřeba vysokého žebříku. i když u stromů hrušní je geneticky zakódován jejich obecně sloupovitý vzrůst.
 • Nyní se již dají nakoupit stromky na podnožích kdouloňových. Nejčastěji to bývá Kdouloň MA, ale můžeme se také setkat s podnoží MC, K-TE-E, K-TE-B, BA 29, S 1 či Adamsova. Od roku 2001 se zabýváme pokusy s různými odrůdami těchto kdouloňových podnoží. Jako nejvhodnější nám z pokusů vychází Kdouloň MA, popřípadě S 1.
 • Stromy na těchto podnožích dorůstají do výšky max. 2,5 m a jejich sklizeň i další ošetřování stromů se provádí ze země. V našem pokusném sadě máme vysázeny odrůdy na Kdouloni MA v řadách ve sponu 1,5 m od sebe.

Podnože pro třešně

 • Dokonce ani vřetena třešní již nejsou v dnešní době problémem vypěstovat. Jen opět je nutno zvolit tu správnou podnož. V naší školce pěstujeme třešně na dvou zakrslých podnožích a to: P-HL-A vyšlechtěná ve VŠÚO Holovousy a Gisela 5 vyšlechtěná v Německu. Říci jednoznačně, která z těchto dvou podnoží je lepší asi nelze. Někteří zákazníci si chválí P-HL-A, někteří Giselu 5.
 • Jisté ale je, že stromy na těchto podnožích dorůstají malé výšky a dají se opět ošetřovat ze země. Příkladem toho mohou být stromy třešní odrůdy Kordia vysázené u nás v Bruzovicích v letech 1999-2000. Po cca 10 letém pěstování ve tvaru zákrsku mají výšku asi 2,5 m. Jsou vysázeny v řadě od sebe na vzdálenost 3 m, ale zjevně by stačilo 2-2,5 m od sebe.
 • Višně na slabě rostoucí podnože neštěpujeme. Je to především z důvodu, že višeň sama o sobě má geneticky zakódován slabý vzrůst. Pokud by jsme tuto vlastnost zkombinovali se slabě rostoucí podnoží, vznikla by kombinace, kde stromek by málo rostl, větve by rychle stárly a mohly by být drobnější plody.

Slivoně, ryngle, meruňky a broskvoně

 • Pro vřetena tzv. modrých a teplomilných peckovin štěpujeme odrůdy na vegetativně množenou podnož St. Juliane A. Je to slabě rostoucí podnož, vhodná i do těžších půdních podmínek.
 • Stromy na této podnoži vstupují brzy do plodnosti a pravidelně přinášejí bohatou násadu plodů.
 • Z naší vlastní zkušenosti můžeme tuto podnož vřele doporučit. Obzvláště meruňky naštěpované na podnoži St. Juliane A v našich klimaticko-půdních podmínkách přinášejí každoročně překvapivě vysokou sklizeň.
 • Spon stromků v řadě na vzdálenost 2-2,5m.
 • U broskvoní vzhledem k specifiku řezu můžeme pro štíhlá vřetena využít i vegetativně množené podnože GF 677 popřípadě i broskvoňového semenáče. Spon stromků v řadě na vzdálenost 2,5-3m.