Koběluš - ovocné stromy Facebook

Spony u štíhlých vřeten

Jedním z důležitých faktorů u plánování výsadby štíhlých vřeten je spon výsadby. To znamená vzdálenost jednotlivých stromků od sebe a také vzdálenost jednotlivých řad od sebe, popřípadě od liniových konstrukcí jako je například oplocení..


  • Při plánování výsadby ovocných stromků na zahrádce bereme v úvahu vždy dvě míry. Za prvé je to vzdálenost řad od sebe. Může to být také vzdálenost řady od plotu či domu. Za druhé je to vzdálenost jednotlivých ovocných stromků v řadě.
  • Při určení sponu výsadby je nutné vycházet od zvoleného ovocného druhu a charakteristiky růstu tohoto druhu. Nejužší koruny budeme mít u jabloní a hrušní. Následovat budou třešně, slivoně a ryngle, meruňky a broskvoně.
  • Jabloně a hrušně -  u těchto druhů se dá počítat s šířkou štíhlého vřetene cca 1,5m. To znamená předpoklad délky větví na každou stranu ovocného stromku 75cm. Z toho vychází vzdálenost řad od plotu či hrany budovy. Doporučujeme sázet řady minimálně 1m. od plotu. Další řadu bychom měli sázet alespoň ve vzdálenosti alespoň 2-2,5m od předchozí řady. Vzdálenost může být samozřejmně i větší, vzdy záleží na způsobu obdělávání či mechanizaci (místo pro projetí sekačkou atd.).
  • Optimální vzdálenost ovocných stromků v řadě je 1,2 - 1,5m. Záleží to na podnoži i odrůdě. Například sázíme-li středně vzrůstnou odrůdu Šampion, mohla by být vzdálenost pouze 1,2m. Naopak sázíme.-i bujně rostoucí odrůdu Rubín, bude lepší ji vysázet na 1,5m v řadě od sebe. 
  • Z estetického hlediska je vždy vhodné sázet stromky v řadě v jednom rozestupu, například 1,5m.
  • Třešně, slivoně, ryngle, meruňky a broskvoně - tyto druhy rostou o něco bujněji něž jabloně. Z osobní zkušenosti bychom mohli doporučit spon v řadě od 2m do 2,5m. V naší výsadbě zákrsků, nikoli vřeten máme spon 3m. Vysazovali jsme na dvojnásobek jabloní (1,5m jabloně, 3m třešně). Ale nyní po 10 letech vidíme, že 3m v řadě od sebe je zbytečný luxus. 
  • Jednitlivé řady mezi sebou bychom opět měli volit dle mechanizace, kterou používáme pro ošetřování meziřadí.